Over eller under?


Sidste uge havde vi et oplæg om pædagogik og her blev der talt om hvordan pædagogen skal positionere sig i forhold til barnet, når dette leger. Vi syntes alle at det var en interessant ting, og har derfor besluttet os for at en del af vores opgave skal omhandle netop dette. Præcis hvordan vi vil få det flettet ind er vi ikke klar over endnu, men det kommer nok. 
Vi er blevet vist en figur lig den herunder, som viser det magtforhold der er mellem pædagogen og barnet. Vi er alle enige om at det er mest fordelagtigt hvis pædagogen går sammen med7ligestiller sig med barnet, men at der er visse scenarier hvor det er vigtigt for opædagogen enten at træde i karakter og overtage magter/gå foran eller lade barnet få magten og stille sig iagttagende bagved.       OverBagved                    Sammen med/Lige med                   Foran                                                 Under


Venligst
Ditte, Dorte, Jeppe og Julie